Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e faqes në internet

Deklarata e mëposhtme e mbrojtjes së të dhënave zbatohet për përdorimin e ofertës sonë në internet [www.Metropol-Sauna.de] (në tekstin e mëtejmë "faqja e internetit").

Ne i kushtojmë rëndësi të madhe mbrojtjes së të dhënave. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave tuaja personale bëhet në përputhje me rregulloret në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, në veçanti Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

1. Kontrollues

Metropol-Sauna GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Straße 15, 60313 Frankfurt am Main 069-17509115, info@Metropol- Sauna.de

Nëse dëshironi të kundërshtoni mbledhjen, përpunimin ose përdorimin e të dhënave tuaja nga ne në përputhje me këto rregullore për mbrojtjen e të dhënave, qoftë në tërësi ose për masa individuale, ju mund t'ia drejtoni kundërshtimin tuaj personit përgjegjës.

Ju mund ta ruani dhe printoni këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave në çdo kohë.

2. Qëllimet e përgjithshme të përpunimit

Ne përdorim të dhënat personale për qëllime të funksionimit të faqes në internet.

3. Çfarë të dhënash përdorim dhe pse

3.1. hosting

Shërbimet e pritjes që përdorim shërbejnë për të ofruar shërbimet e mëposhtme: shërbimet e infrastrukturës dhe platformës, kapaciteti kompjuterik, hapësira e ruajtjes dhe shërbimet e bazës së të dhënave, shërbimet e sigurisë dhe shërbimet e mirëmbajtjes teknike që përdorim për të operuar faqen e internetit.

Duke vepruar kështu, ne ose ofruesi ynë i pritjes përpunojmë të dhënat e inventarit, të dhënat e kontaktit, të dhënat e përmbajtjes, të dhënat e kontratës, të dhënat e përdorimit, meta dhe të dhënat e komunikimit nga klientët, palët e interesuara dhe vizitorët në këtë faqe interneti në bazë të interesave tona legjitime për krijimin e faqes sonë të internetit disponueshme në mënyrë efikase dhe të sigurt në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Fjalia 1 f) GDPR në lidhje me nenin 28 GDPR.

3.2. aksesoni të dhënat

Ne mbledhim informacione për ju kur përdorni këtë faqe interneti. Ne mbledhim automatikisht informacion në lidhje me sjelljen tuaj të përdorimit dhe ndërveprimin tuaj me ne dhe regjistrojmë të dhëna për kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare. Ne mbledhim, ruajmë dhe përdorim të dhëna për çdo akses në faqen tonë të internetit (të ashtuquajturat skedarë të regjistrit të serverit). Të dhënat e aksesit përfshijnë:

 • Emri dhe URL-ja e skedarit të marrë

 • Data dhe ora e marrjes

 • sasia e të dhënave të transferuara

 • Njoftimi për rikthimin e suksesshëm (kodi i përgjigjes HTTP)

 • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit

 • sistemi operativ

 • URL-ja e referuesit (p.sh. faqja e vizituar më parë)

 • Faqet e internetit të aksesuara nga sistemi i përdoruesit përmes faqes sonë të internetit

 • Ofruesi i shërbimit të internetit të përdoruesit

 • Adresa IP dhe ofruesi kërkues

Ne i përdorim këto të dhëna regjistri pa caktimin e personit tuaj ose profilizimi tjetër për vlerësime statistikore me qëllim funksionimin, sigurinë dhe optimizimin e faqes sonë të internetit, por edhe për regjistrimin anonim të numrit të vizitorëve në faqen tonë të internetit (trafikut) dhe fushëveprimit dhe llojit i trafikut Përdorimi i faqes sonë të internetit dhe shërbimeve, gjithashtu për qëllime faturimi, për të matur numrin e klikimeve të marra nga partnerët e bashkëpunimit. Ky informacion na mundëson të ofrojmë përmbajtje të personalizuar dhe të bazuar në vendndodhje, si dhe të analizojmë trafikun, të zgjidhim problemet dhe të përmirësojmë shërbimet tona.

Ky është gjithashtu interesi ynë legjitim në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Fjalia 1 f) GDPR.

Ne rezervojmë të drejtën për të kontrolluar më pas të dhënat e regjistrit nëse ekziston një dyshim i justifikuar për përdorim të paligjshëm bazuar në indikacione specifike. Ne ruajmë adresat IP në skedarët e regjistrit për një periudhë të kufizuar kohore nëse kjo është e nevojshme për qëllime sigurie ose për ofrimin e një shërbimi ose faturimin e një shërbimi, p.sh. B. nëse përdorni një nga ofertat tona. Pas ndërprerjes së procesit të porosisë ose pas marrjes së pagesës, ne fshijmë adresën IP nëse nuk kërkohet më për qëllime sigurie. Ne gjithashtu ruajmë adresat IP nëse kemi një dyshim konkret për një vepër penale në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit. Ne gjithashtu ruajmë datën e vizitës suaj të fundit si pjesë e llogarisë tuaj (p.sh. kur regjistroheni, identifikoheni, klikoni lidhjet, etj.).

3.3. biskota

Ne përdorim të ashtuquajturat cookie sesioni për të optimizuar faqen tonë të internetit. Një cookie sesioni është një skedar i vogël teksti që dërgohet nga serveri përkatës kur vizitoni një faqe interneti dhe ruhet përkohësisht në hard diskun tuaj. Ky skedar si i tillë përmban një të ashtuquajtur ID të sesionit, me të cilin kërkesa të ndryshme nga shfletuesi juaj mund t'i caktohen seancës së përbashkët. Kjo lejon që kompjuteri juaj të njihet kur të ktheheni në faqen tonë të internetit. Këto cookie fshihen pasi të mbyllni shfletuesin tuaj. Ato shërbejnë z. B. që mund të përdorni funksionin e shportës së blerjeve në shumë faqe.

Ne përdorim gjithashtu një sasi të vogël të skedarëve të përhershëm të skedarëve "cookie" (gjithashtu skedarë të vegjël teksti që ruhen në pajisjen tuaj), të cilat mbeten në pajisjen tuaj dhe na mundësojnë të njohim shfletuesin tuaj në vizitën tuaj të radhës. Këto cookie ruhen në hard diskun tuaj dhe fshihen automatikisht pas një periudhe të caktuar kohe. Jetëgjatësia e tyre është nga 1 muaj deri në 10 vjet. Kjo na mundëson t'ju prezantojmë ofertën tonë në një mënyrë më miqësore, efektive dhe të sigurt për përdoruesit dhe, për shembull, t'ju tregojmë informacione në sajtin që janë përshtatur posaçërisht për interesat tuaja.

Interesi ynë legjitim në përdorimin e skedarëve të personalizimit në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Fjalia 1 f) GDPR është ta bëjmë faqen tonë të internetit më miqësore për përdoruesit, më efektive dhe më të sigurt.

Të dhënat dhe informacioni i mëposhtëm ruhen në cookies:

 • Informacioni i hyrjes

 • cilësimet e gjuhës

 • futur termat e kërkimit

 • Informacion në lidhje me numrin e vizitave në faqen tonë të internetit dhe përdorimin e funksioneve individuale në faqen tonë të internetit.

Kur aktivizohet cookie, atij i caktohet një numër identifikimi dhe të dhënat tuaja personale nuk i caktohen këtij numri identifikimi. Emri juaj, adresa juaj IP ose të dhëna të ngjashme që do të mundësonin caktimin e cookie-t për ju nuk do të vendosen në cookie. Bazuar në teknologjinë e cookie-ve, ne marrim vetëm informacione të pseudonimizuara, për shembull se cilat faqe të dyqanit tonë janë vizituar, cilat produkte janë parë, etj.

Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar paraprakisht për vendosjen e cookies dhe të mund të vendosni në raste individuale nëse e përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi, ose që cookies janë plotësisht të parandaluar. Kjo mund të kufizojë funksionalitetin e faqes në internet.

3.4. Të dhëna për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale

Ne përpunojmë të dhënat personale që mbledhim për të përmbushur tonën  detyrimet kontraktuale, si emri, adresa, adresa e emailit,   produktet e porositura, të dhënat e faturimit dhe pagesave. Mbledhja e këtyre të dhënave është e nevojshme për lidhjen e kontratës.

Të dhënat do të fshihen pasi të kenë skaduar periudhat e garancisë dhe periudhat e ruajtjes ligjore. Të dhënat e lidhura me një llogari përdoruesi (shih më poshtë) do të mbahen gjithmonë për aq kohë sa ruhet kjo llogari.

Baza ligjore për përpunimin e këtyre të dhënave është Neni 6 Paragrafi 1 Fjalia 1 b) GDPR, sepse këto të dhëna kërkohen në mënyrë që ne të përmbushim detyrimet tona kontraktuale ndaj jush.

3.5. llogaria e përdoruesit

Ju mund të krijoni një llogari përdoruesi në faqen tonë të internetit. Nëse e dëshironi këtë, na duhen të dhënat personale të kërkuara gjatë identifikimit. Kur identifikoheni më vonë, kërkohet vetëm emaili juaj ose emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi që keni zgjedhur.

Për regjistrimin e ri ne mbledhim të dhënat kryesore (p.sh. emri, adresa), të dhënat e komunikimit (p.sh. adresa e postës elektronike) dhe të dhënat e pagesës (detajet bankare) si dhe të dhënat e aksesit (emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi).

Për të siguruar regjistrimin tuaj të duhur dhe për të parandaluar regjistrimet e paautorizuara nga palët e treta, do të merrni një lidhje aktivizimi me email pas regjistrimit tuaj në mënyrë që të aktivizoni llogarinë tuaj. Vetëm pas regjistrimit të suksesshëm, ne i ruajmë të dhënat që keni transmetuar përgjithmonë në sistemin tonë.

Pasi të keni krijuar një llogari përdoruesi, mund të na bëni ta fshijmë atë në çdo kohë pa bërë asnjë kosto tjetër përveç kostove të transmetimit sipas tarifave bazë. Për këtë mjafton një mesazh në formë teksti në detajet e kontaktit të dhëna në pikën 1 (p.sh. e-mail, faks, letër). Më pas ne do t'i fshijmë të dhënat tuaja personale të ruajtura, përveç rastit kur duhet t'i ruajmë ato për të përpunuar porositë ose për shkak të kërkesave ligjore të ruajtjes.

Baza ligjore për përpunimin e këtyre të dhënave është pëlqimi juaj në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Fjalia 1 a) GDPR.

3.6. Gazete

Për t'u regjistruar në buletinin, kërkohen të dhënat e kërkuara në procesin e regjistrimit. Regjistrimi për buletinin është regjistruar. Pas regjistrimit, do të merrni një mesazh në adresën e emailit që keni dhënë duke ju kërkuar të konfirmoni regjistrimin tuaj ("opt-in e dyfishtë"). Kjo është e nevojshme në mënyrë që palët e treta të mos mund të regjistrohen me adresën tuaj të emailit.

Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj për të marrë buletinin në çdo kohë dhe kështu të çabonoheni nga buletini.

Ne i ruajmë të dhënat e regjistrimit për aq kohë sa ato kërkohen për dërgimin e buletinit. Ne ruajmë regjistrin e regjistrimit dhe adresën e transportit për aq kohë sa ka pasur interes për të vërtetuar pëlqimin e dhënë fillimisht, zakonisht këto janë periudhat e kufizimit për pretendimet civile, pra maksimumi tre vjet.

Baza ligjore për dërgimin e buletinit është pëlqimi juaj në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Klauzola 1 a) në lidhje me Nenin 7 GDPR në lidhje me Seksionin 7 Paragrafi 2 Nr. 3 UWG. Baza ligjore për regjistrimin e regjistrimit është interesi ynë legjitim për të vërtetuar se dërgimi është kryer me pëlqimin tuaj.

Ju mund ta anuloni regjistrimin në çdo kohë pa bërë asnjë kosto tjetër përveç kostove të transmetimit sipas tarifave bazë. Për këtë mjafton një mesazh në formë teksti në detajet e kontaktit të dhëna në pikën 1 (p.sh. e-mail, faks, letër). Sigurisht, do të gjeni gjithashtu një lidhje çregjistrimi në çdo buletin.

3.7. Rekomandimet e produktit

Pavarësisht nga buletini, ne do t'ju dërgojmë rregullisht rekomandimet e produkteve me email. Në këtë mënyrë ne ju ofrojmë informacione rreth produkteve nga gama jonë për të cilat mund të jeni të interesuar bazuar në blerjet tuaja të fundit të mallrave ose shërbimeve nga ne. Ne respektojmë me përpikëri kërkesat ligjore. Ju mund ta kundërshtoni këtë në çdo kohë pa kryer ndonjë kosto tjetër përveç kostove të transmetimit sipas tarifave bazë. Për këtë mjafton një mesazh në formë teksti në detajet e kontaktit të dhëna në pikën 1 (p.sh. e-mail, faks, letër). Sigurisht, do të gjeni edhe një lidhje çregjistrimi në çdo e-mail.

Baza ligjore për këtë është leja ligjore sipas Nenit 6 Para.1 S. 1 f) DSGVO në lidhje me § 7 Para.3 UWG.

3.8. kontakt me e-mail

Nëse na kontaktoni (p.sh. përmes formularit të kontaktit ose e-mail), ne përpunojmë të dhënat tuaja për të përpunuar kërkesën dhe në rast se lindin pyetje pasuese.

Nëse përpunimi i të dhënave kryhet për të kryer masa parakontraktore, të cilat kryhen me kërkesën tuaj, ose, nëse jeni tashmë klienti ynë, për të realizuar kontratën, baza ligjore për këtë përpunim të të dhënave është Neni 6 Parag. 1 S. 1 b) DSGVO.

Ne përpunojmë të dhëna të tjera personale vetëm nëse ju jepni pëlqimin për to (Neni 6 Para. 1 S. 1 a) GDPR) ose ne kemi një interes legjitim në përpunimin e të dhënave tuaja (Neni 6 Para. 1 S. 1 f) GDPR ) . Një interes legjitim qëndron p.sh. B. duke iu përgjigjur emailit tuaj.

4.Google Analytics

Ne përdorim Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google Inc. ("Google"). Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje interneti nga vizitorët e sajtit zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.

Ky është gjithashtu interesi ynë legjitim në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Fjalia 1 f) GDPR.

Google i është nënshtruar Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë të lidhur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe SHBA-së dhe është certifikuar. Si rezultat, Google merr përsipër të respektojë standardet dhe rregulloret e ligjit evropian për mbrojtjen e të dhënave. Mund të gjeni më shumë informacion në hyrjen e lidhur më poshtë: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Ne kemi aktivizuar anonimizimin e IP-së në këtë faqe interneti (anonymizeIp). Si rezultat, megjithatë, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emrin tonë, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të na ofruar shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit.

Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google. Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë dëshirojmë t'ju theksojmë se në këtë rast, nëse është e mundur, nuk do të jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti.

Ju gjithashtu mund të parandaloni transmetimin e të dhënave të krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) në Google dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar plug-in-in e shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme dhe instaloni :  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Si një alternativë ndaj shtojcës së shfletuesit ose brenda shfletuesve në pajisjet celulare, mund të klikoni në lidhjen e mëposhtme për të vendosur një cookie të heqjes dorë që do të parandalojë zbulimin e ardhshëm nga Google Analytics brenda kësaj faqeje interneti (kjo skedar "optout" funksionon vetëm në këtë shfletues dhe vetëm për këtë domen. Nëse i fshini cookie-t në shfletuesin tuaj, duhet të klikoni përsëri këtë lidhje):  [Çaktivizo Google Analytics]

Shënim për personin përgjegjës (nuk bën pjesë në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave!):

 

Shtojca e shfletuesit e ofruar nga Google për të çaktivizuar cookie-t nuk funksionon në pajisjet celulare. Por edhe atje, subjekti i të dhënave duhet të ketë mundësinë e parandalimit të regjistrimit të adresës së tij IP. Prandaj, një Javascript i veçantë duhet të integrohet me kodin e mëposhtëm (ku "xxxxxxx" qëndron për ID-në e Analytics):

 

<skript>

 

var gaProperty = 'UA-xxxxxxx-1';

var disableStr = 'ga-disable-' + gaProperty;

if (document.cookie.indexOf(disableStr + '=true') > -1) {dritare[disableStr] = e vërtetë;

}

funksioni gaOptout() {

dokument.cookie = disableStr + '=e vërtetë; skadon=E enjte, 31 Dhjetor 2099 23:59:59 UTC; shteg=/';

dritare[disableStr] = e vërtetë; }

 

</script>

 

Lidhja më pas do të përfshihet në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave në pikën e shënuar me të verdhë si më poshtë (ku teksti i lidhjes midis ">" dhe "<" mund të zgjidhet lirisht:

 

<a href="javascript:gaOptout()">Çaktivizo Google Analytics</a>

 

Funksioni anonymizeIP i shtohet linjës

 

ga ('vendosur', 'anonimizeIp', e vërtetë);

 

shtoi, si kjo:

 

<skript>

(funksion(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funksion(){

(i[r].q=i[r].q||[]). shtytje(argumente)},i[r].l=1*Data e re();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(dritare,dokument,'skript','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('krijo', 'UA-XXXXXXXXX-X', 'auto');

ga ('kërkohet', 'veçoritë e shfaqjes');

ga ('kërkohet', 'linkid', 'linkid.js');

ga ('vendosur', 'anonimizeIp', e vërtetë);

ga ('dërgoni', 'pamja e faqes');

</script>

5. Kohëzgjatja e ruajtjes

Përveç rasteve kur thuhet në mënyrë specifike, ne ruajmë të dhëna personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e ndjekura.

Në disa raste, ligjvënësi parashikon ruajtjen e të dhënave personale, për shembull në ligjin tatimor ose tregtar. Në këto raste, të dhënat do të ruhen nga ne vetëm për këto qëllime ligjore, por nuk do të përpunohen në asnjë mënyrë tjetër dhe do të fshihen pasi të ketë skaduar periudha e ruajtjes ligjore.

6. Të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave

Sipas ligjeve në fuqi, ju keni të drejta të ndryshme në lidhje me të dhënat tuaja personale. Nëse dëshironi të pretendoni këto të drejta, ju lutemi dërgoni kërkesën tuaj me e-mail ose postë në adresën e dhënë në seksionin 1, duke e identifikuar qartë veten.

Më poshtë do të gjeni një pasqyrë të të drejtave tuaja.

6.1. E drejta për konfirmim dhe informacion

Ju keni të drejtë të pastroni informacionin në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Hollësisht:

Ju keni të drejtë të merrni konfirmim nga ne në çdo kohë nëse të dhënat personale që lidhen me ju po përpunohen. Nëse është kështu, ju keni të drejtë të kërkoni informacion falas nga ne për të dhënat personale të ruajtura për ju së bashku me një kopje të këtyre të dhënave. Për më tepër, ekziston e drejta për informacionin e mëposhtëm:

 1. qëllimet e përpunimit;

 2. kategoritë e të dhënave personale që përpunohen;

 3. marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë dhënë ose do t'u zbulohen të dhënat personale, në veçanti marrësit në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare;

 4. nëse është e mundur, kohëzgjatjen e planifikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale ose, nëse kjo nuk është e mundur, kriteret e përdorura për të përcaktuar atë kohëzgjatje;

 5. ekzistencën e të drejtës për korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale në lidhje me ju ose për kufizimin e përpunimit nga personi përgjegjës ose të drejtën për të kundërshtuar këtë përpunim;

 6. ekzistenca e të drejtës së ankimimit në një autoritet mbikëqyrës;

 7. nëse të dhënat personale nuk janë mbledhur nga ju, të gjitha informacionet e disponueshme në lidhje me origjinën e të dhënave;

 8. ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar duke përfshirë profilizimin  Neni 22  Paragrafët 1 dhe 4 GDPR dhe - të paktën në këto raste - informacion kuptimplotë në lidhje me logjikën e përfshirë, si dhe qëllimin dhe efektet e synuara të një përpunimi të tillë për ju.

Nëse të dhënat personale i transmetohen një vendi të tretë ose një organizate ndërkombëtare, ju keni të drejtë të informoheni për garancitë e duhura në përputhje me Nenin 46 GDPR në lidhje me transmetimin.

6.2. E drejta për korrigjim

Ju keni të drejtë të na kërkoni të korrigjojmë dhe, nëse është e nevojshme, të plotësojmë të dhënat tuaja personale.

Hollësisht:

Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të korrigjojmë çdo të dhënë personale të pasaktë në lidhje me ju pa vonesa të panevojshme. Duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, ju keni të drejtë të kërkoni plotësimin e të dhënave personale jo të plota - edhe me anë të një deklarate plotësuese.

6.3. E drejta për fshirje ("E drejta për t'u harruar")

Në një numër rastesh, ne jemi të detyruar të fshijmë të dhënat personale në lidhje me ju.

Hollësisht:

Në bazë të Nenit 17 (1) të GDPR, ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat personale në lidhje me ju të fshihen menjëherë dhe ne jemi të detyruar t'i fshijmë menjëherë të dhënat personale nëse zbatohet një nga arsyet e mëposhtme:

 1. Të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe.

 2. Ju tërhiqni pëlqimin tuaj mbi të cilin bazohet përpunimi  Neni 6  Paragrafi 1 fjalia 1 a) GDPR ose  Neni 9  Paragrafi 2 a) GDPR dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunimin.

 3. Ju shtriheni sipas  Neni 21  Para. 1 DSGVO kundërshtim për përpunimin dhe nuk ka arsye legjitime mbizotëruese për përpunimin, ose ju dorëzoni sipas  Neni 21  Para.2 Kundërshtimi i DSGVO për përpunimin.

 4. Të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme.

 5. Fshirja e të dhënave personale është e nevojshme për respektimin e një detyrimi ligjor sipas ligjit të Bashkimit ose të Shtetit Anëtar, të cilit ne i nënshtrojmë.

 6. Të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me shërbimet e ofruara të shoqërisë së informacionit  Neni 8  Paragrafi 1 GDPR.

Nëse i kemi bërë publike të dhënat personale dhe jemi të detyruar t'i fshijmë ato në përputhje me Nenin 17 Para përpunimit të të dhënave që ju i keni kërkuar atyre të fshijnë të gjitha lidhjet me, ose kopjet ose përsëritjet e atyre të dhënave personale.

6.4. E drejta e kufizimit të përpunimit

Në një numër rastesh, ju keni të drejtë të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Hollësisht:

Ju keni të drejtë të na kërkoni të kufizojmë përpunimin nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

 1. saktësia e të dhënave personale kontestohet nga ju për një periudhë që na mundëson të verifikojmë saktësinë e të dhënave personale,

 2. përpunimi është i paligjshëm dhe ju keni refuzuar fshirjen e të dhënave personale dhe në vend të kësaj keni kërkuar që përdorimi i të dhënave personale të kufizohet;

 3. ne nuk kemi më nevojë për të dhënat personale për qëllime përpunimi, por ju nevojiten të dhënat për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore, ose

 4. Ju kundërshtoni përpunimin në përputhje me  Neni 21  Para. 1 GDPR, për sa kohë që ende nuk është përcaktuar nëse arsyet legjitime të kompanisë sonë peshojnë më shumë se tuajat.

6.5. E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni të drejtë të merrni, transmetoni ose na bëni të transmetojmë të dhëna personale që lidhen me ju në formë të lexueshme nga makineri.

Hollësisht:

Ju keni të drejtë të merrni të dhënat personale në lidhje me ju që na keni dhënë në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makina, dhe keni të drejtë t'ia transmetoni këto të dhëna një personi tjetër përgjegjës pa pengesa nga ne, me kusht që

 1. përpunimi në bazë të pëlqimit  Neni 6  Paragrafi 1 fjalia 1 a) GDPR ose  Neni 9  Paragrafi 2 a) GDPR ose bazuar në një kontratë  Neni 6  Paragrafi 1 fjalia 1 b) GDPR bazohet dhe

 2. përpunimi kryhet duke përdorur procedura të automatizuara.

Kur ushtroni të drejtën tuaj për transportueshmëri të të dhënave në përputhje me paragrafin 1, ju keni të drejtë të siguroni që të dhënat personale t'i transmetohen drejtpërdrejt nga ne një personi tjetër përgjegjës, për aq sa kjo është teknikisht e realizueshme.

6.6. E drejta për të kundërshtuar

Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e ligjshëm të të dhënave tuaja personale nga ne nëse kjo bazohet në situatën tuaj të veçantë dhe interesat tona në përpunim nuk e tejkalojnë atë.

Hollësisht:

Ju keni të drejtë, për arsye që rrjedhin nga situata juaj e veçantë, në çdo kohë kundër përpunimit të të dhënave personale në lidhje me ju, i cili bazohet në  Neni 6  Paragrafi 1 fjalia 1 e) ose f) GDPR për të paraqitur një kundërshtim; kjo vlen edhe për profilizimin e bazuar në këto dispozita. Ne nuk përpunojmë më të dhëna personale nëse nuk mund të demonstrojmë arsye legjitime bindëse për përpunim që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja, ose nëse përpunimi shërben për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore.

Nëse të dhënat personale përpunohen nga ne për të operuar reklama të drejtpërdrejta, ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me ju për qëllimin e një reklame të tillë; kjo vlen edhe për profilizimin për aq sa lidhet me një reklamë të tillë të drejtpërdrejtë.

Ju keni të drejtë, për arsye që rrjedhin nga situata juaj e veçantë, kundër përpunimit të të dhënave personale në lidhje me ju për qëllime kërkimore shkencore ose historike ose për qëllime statistikore në përputhje me  Neni 89  Para 1 DSGVO, bëhet kundërshtim, përveç rasteve kur përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur një detyrë në interes publik.

6.7. Vendime të automatizuara duke përfshirë profilizimin

Ju keni të drejtë të mos i nënshtroheni një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë profilizimin, i cili prodhon efekte ligjore për ju ose ndikon në mënyrë të ngjashme në mënyrë të konsiderueshme ju.

Vendimmarrja e automatizuar e bazuar në të dhënat personale të mbledhura nuk bëhet.

6.8. E drejta për të tërhequr pëlqimin sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave

Ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë.

6.9. E drejta për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës

Ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar ku jetoni, punoni ose ku ka ndodhur shkelja e supozuar, nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale është i paligjshëm.

7. Siguria e të dhënave

Ne bëjmë çdo përpjekje për të garantuar sigurinë e të dhënave tuaja brenda kuadrit të ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të dhënave dhe mundësive teknike.

Të dhënat tuaja personale do të transmetohen të koduara me ne. Kjo vlen për porositë tuaja dhe gjithashtu për hyrjen e klientit. Ne përdorim sistemin e kodimit SSL (Secure Socket Layer), por dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. kur komunikohet me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër aksesit nga palët e treta nuk është e mundur.

Për të siguruar të dhënat tuaja, ne mbajmë masa sigurie teknike dhe organizative në përputhje me Nenin 32 GDPR, të cilat i përshtatim vazhdimisht me gjendjen e teknologjisë.

Ne gjithashtu nuk garantojmë që oferta jonë do të jetë e disponueshme në kohë të caktuara; Nuk mund të përjashtohen keqfunksionimet, ndërprerjet ose dështimet. Serverët që ne përdorim rezervohen rregullisht dhe me kujdes.

8. Transferimi i të dhënave te palët e treta, pa transferim të të dhënave në vendet jo anëtare të BE-së

Në parim, ne përdorim vetëm të dhënat tuaja personale brenda kompanisë sonë.

Nëse dhe në masën që ne angazhojmë palë të treta për të përmbushur kontratat (p.sh. ofruesit e shërbimeve logjistike), ata marrin të dhëna personale vetëm në masën që transmetimi është i nevojshëm për shërbimin përkatës.

Në rast se ne japim pjesë të caktuara të përpunimit të të dhënave ("përpunimi i porosive"), ne i detyrojmë kontraktualisht përpunuesit që të përdorin vetëm të dhënat personale në përputhje me kërkesat e ligjeve për mbrojtjen e të dhënave dhe të sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të personit në fjalë.

Një transferim i të dhënave te organet ose personat jashtë BE-së jashtë rastit të përmendur në këtë deklaratë në seksionin 4 nuk bëhet dhe nuk është planifikuar.

9.Zyrtar i privatësisë

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi kontaktoni oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave: Andreas Laeuen.

Deklarata e mbrojtjes së të dhënave Metropol-Sauna për përdorimin e aplikacionit Metropol-Sauna

Ky aplikacion mbledh të dhëna personale nga përdoruesit e tij.

Ofruesi dhe Përgjegjës

Metropol-Sauna GmbH & Co. KG - Konrad-Adenauer-Strasse 15Access via Schwedenkronenplatz60313 Frankfurt am Main - Gjermani

Adresa e postës elektronike e ofruesit: andreas@metropol-sauna.de

 

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave:

Andreas Lauen

Konrad-Adenauer-Strasse 15

Email: Andreas@Metropol-Sauna.de

Telefoni: 069-17509115

Llojet e të dhënave të mbledhura

Ndër llojet e të Dhënave Personale që mbledh ky Aplikacion, vetë ose nëpërmjet palëve të treta, ka: Cookies; të dhënat e përdorimit; lloje të ndryshme të dhënash; Identifikues unik i pajisjes për reklamim (ID-ja e reklamuesit të Google ose IDFA, për shembull); leja e ruajtjes; Pozicioni gjeografik.

Detajet e plota të çdo lloji të të dhënave personale të përpunuara jepen në seksionet e përcaktuara të kësaj Politike të Privatësisë ose në mënyrë selektive përmes teksteve shpjeguese të shfaqura përpara mbledhjes së të dhënave.
Të dhënat personale mund të sigurohen vullnetarisht nga Përdoruesi ose, në rastin e të Dhënave të Përdorimit, të mblidhen automatikisht gjatë përdorimit të këtij Aplikacioni.
Nëse nuk specifikohet ndryshe, të gjitha të dhënat e kërkuara nga ky Aplikacion janë të detyrueshme. Nëse përdoruesi refuzon të japë të dhënat, kjo mund të rezultojë që ky aplikacion të mos jetë në gjendje t'i ofrojë shërbimet e tij përdoruesit. Në rastet kur ky Aplikacion shprehimisht shprehet se dhënia e të dhënave personale është vullnetare, përdoruesit mund të zgjedhin të mos i japin këto të dhëna pa asnjë pasojë për disponueshmërinë ose funksionalitetin e shërbimit.
Përdoruesit që nuk janë të sigurt se cilat të dhëna personale janë të detyrueshme mund të kontaktojnë ofruesin.
Çdo përdorim i cookies - ose mjeteve të tjera gjurmuese - nga ky Aplikacion ose ofruesit e shërbimeve të palëve të treta të punësuar nga ky Aplikacion është për qëllimin e ofrimit të shërbimit të kërkuar nga përdoruesi dhe për çdo qëllim tjetër të specifikuar në këtë dokument dhe, nëse është e zbatueshme, disponohet, përshkruar në Politikën e Cookies.

Përdoruesit janë përgjegjës për çdo Informacion Personal të palës së tretë të marrë, publikuar ose ndarë nëpërmjet këtij Aplikacioni dhe konfirmojnë se ata kanë marrë pëlqimin nga çdo palë e tretë për të paraqitur ndonjë Informacion Personal në këtë Aplikacion.

Lloji dhe vendi i përpunimit të të dhënave

metodat e përpunimit

Ofruesi i përpunon të dhënat e përdoruesit në mënyrë të rregullt dhe merr masat e duhura të sigurisë për të parandaluar aksesin, zbulimin, ndryshimin ose shkatërrimin e paautorizuar të të dhënave.
Përpunimi i të dhënave kryhet duke përdorur kompjuterë ose sisteme të bazuara në TI, sipas procedurave dhe procedurave organizative që janë specifike për qëllimet e treguara. Përveç personit përgjegjës, persona të tjerë mund të jenë gjithashtu të brendshëm (burimet njerëzore, shitjet, marketingu, departamenti ligjor, administratorët e sistemit) ose të jashtëm - dhe në rastin kur është e nevojshme, të emëruar nga personi përgjegjës si përpunues (si p.sh. ofruesit e pajisjeve teknike shërbimet, kompanitë e dërgesave, ofruesit e pritjes, kompanitë e IT ose agjencitë e komunikimit) - përdorni këtë aplikacion dhe kështu keni akses në të dhënat. Një listë e përditësuar e këtyre palëve mund të kërkohet nga ofruesi në çdo kohë.

Bazat ligjore të përpunimit

Ofruesi mund të përpunojë të dhënat personale të përdoruesve vetëm nëse zbatohet një nga pikat e mëposhtme:

 • Përdoruesit kanë dhënë pëlqimin e tyre për një ose më shumë qëllime specifike. Shënim: Disa legjislacione mund të lejojnë ofruesin të përpunojë të dhëna personale derisa përdoruesi të kundërshtojë një përpunim të tillë ("opt-out"), pa pasur nevojë të mbështetet në pëlqimin ose ndonjë nga bazat ligjore të mëposhtme. Megjithatë, kjo nuk zbatohet nëse përpunimi i të dhënave personale i nënshtrohet ligjit evropian për mbrojtjen e të dhënave;

 • mbledhja e të dhënave është e nevojshme për përmbushjen e një kontrate me përdoruesin dhe/ose për masat parakontraktore që rrjedhin prej saj;

 • përpunimi është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit i nënshtrohet ofruesi;

 • përpunimi lidhet me një detyrë që kryhet në interes të publikut ose në ushtrimin e kompetencave zyrtare që i janë deleguar ofruesit;

 • përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat legjitime të ofruesit ose të një pale të tretë.

Në çdo rast, ofruesi do të jetë i lumtur të japë informacion në lidhje me bazën ligjore specifike mbi të cilën bazohet përpunimi, veçanërisht nëse dhënia e të dhënave personale është një detyrim ligjor ose kontraktual ose një parakusht për lidhjen e një kontrate.

vendndodhjen

Të dhënat përpunohen në degën e ofruesit dhe në të gjitha vendet e tjera ku ndodhen organet e përfshira në përpunimin e të dhënave.

Në varësi të vendndodhjes së përdoruesve, transferimet e të dhënave mund të përfshijnë transferimin e të dhënave të përdoruesit në një vend të ndryshëm nga vendi i tyre. Për të mësuar më shumë rreth vendit të përpunimit të të dhënave të transmetuara, përdoruesit mund të konsultojnë seksionin që detajon përpunimin e të dhënave personale.

Përdoruesit gjithashtu kanë të drejtë të informohen për bazën ligjore për transferimin e të dhënave në një vend jashtë Bashkimit Evropian ose në një organizatë ndërkombëtare të qeverisur nga e drejta ndërkombëtare ose e krijuar nga dy ose më shumë vende, si OKB-ja, si dhe masat e sigurisë së ofruesit të marra për të mbrojtur të dhënat e tyre.

Nëse ndodh një transferim i tillë, Përdoruesi mund të mësojë më shumë rreth tij duke shqyrtuar seksionet përkatëse të këtij dokumenti ose duke kontaktuar Ofruesin duke përdorur informacionin e dhënë në seksionin e kontaktit.

kohëzgjatja e ruajtjes

Të dhënat personale përpunohen dhe ruhen për aq kohë sa e kërkon qëllimi për të cilin janë mbledhur.

Prandaj:

 • Të dhënat personale të mbledhura për qëllimin e përmbushjes së një kontrate të lidhur ndërmjet ofruesit dhe përdoruesit do të ruhen derisa kontrata të jetë përmbushur plotësisht.

 • Të dhënat personale të mbledhura për të mbrojtur interesat legjitime të ofruesit do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur këto qëllime. Përdoruesit mund të marrin informacion më të detajuar në lidhje me interesat legjitime të ofruesit në seksionet përkatëse të këtij dokumenti ose duke kontaktuar ofruesin.

Për më tepër, ofruesi lejohet të ruajë të dhënat personale për një periudhë më të gjatë kohore nëse përdoruesi ka dhënë pëlqimin për një përpunim të tillë, për sa kohë që pëlqimi nuk është revokuar. Përveç kësaj, ofruesi mund të detyrohet të ruajë të dhënat personale për një periudhë më të gjatë kohore nëse kjo është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor ose me urdhër të një autoriteti.

Pas skadimit të periudhës së ruajtjes, të dhënat personale do të fshihen. Prandaj, e drejta e informacionit, e drejta për fshirje, e drejta e korrigjimit dhe e drejta e transportueshmërisë së të dhënave nuk mund të pretendohen pasi të ketë skaduar periudha e ruajtjes.

qëllimet e përpunimit

Të dhënat personale për përdoruesin mblidhen në mënyrë që ofruesi të jetë në gjendje të ofrojë shërbimet. Përveç kësaj, të dhënat mblidhen për qëllimet e mëposhtme: akses në profilet e palëve të treta, analiza, kontaktimi me përdoruesin, trajtimi i pagesave, ndërveprimi me rrjetet dhe platformat e jashtme sociale, infrastruktura pritëse dhe mbështetëse, transferimet e të dhënave jashtë BE-së, lejet e pajisjes për të hyrë. Të dhënat personale, shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme, monitorimi i infrastrukturës, regjistrimi dhe vërtetimi, ndërveprimet e bazuara në vendndodhje dhe menaxhimi i kontakteve dhe dërgimi i mesazheve.

Përdoruesit mund të gjejnë informacion më të detajuar rreth këtyre qëllimeve të përpunimit dhe të dhënave personale të përdorura për secilin qëllim në seksionet përkatëse të këtij dokumenti.

Lejet e Facebook-ut kërkohen për këtë aplikacion

Ky aplikacion mund të kërkojë disa leje të Facebook-ut për të kryer veprime me llogarinë e përdoruesit në Facebook dhe për të marrë informacion, duke përfshirë të dhënat personale, prej saj. Ky aplikacion lidhet me profilin e përdoruesit në rrjetin social Facebook, të ofruar nga Facebook Inc., përmes këtij shërbimi.

Për më shumë informacion në lidhje me lejet e mëposhtme, ju lutemi shikoni Dokumentacionin e Lejeve të Facebook dhe Politikën e Privatësisë së Facebook.

Kërkohen autorizimet e mëposhtme: Informacion i përgjithshëm dhe email.

Lejet e pajisjes për të hyrë në të dhënat personale

Në varësi të pajisjes së përdorur nga përdoruesi, ky aplikacion mund të kërkojë disa leje që lejojnë qasjen në të dhënat e pajisjes së përdoruesit siç përshkruhet më poshtë.

Si parazgjedhje, këto leje aksesi duhet të jepen nga përdoruesi përpara se të mund të aksesohet informacioni përkatës. Pasi të jetë dhënë pëlqimi, ai mund të revokohet nga përdoruesi në çdo kohë. Për të anuluar këto pëlqime, Përdoruesit mund të konsultohen me cilësimet e pajisjes ose të kontaktojnë mbështetjen e zotëruesit duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna në këtë dokument.
Procedura e saktë për kontrollimin e lejeve të aplikacionit mund të varet nga pajisja dhe softueri i përdoruesit.

Duhet të theksohet se funksionimi i duhur i këtij aplikacioni mund të dëmtohet nga revokimi i këtyre lejeve.

Nëse Përdoruesi jep ndonjë nga lejet e mëposhtme, të dhënat personale përkatëse mund të përpunohen (d.m.th., të aksesohen, modifikohen ose hiqen) nëpërmjet këtij Aplikacioni.

lejen e ruajtjes

Përdoret për të hyrë në hapësirën ruajtëse të jashtme të përbashkët, duke përfshirë leximin dhe shtimin e objekteve.

Informacion i detajuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale

Të dhënat personale mblidhen për qëllimet e mëposhtme duke përdorur shërbimet e mëposhtme:

analitikë

Me shërbimet e listuara në këtë seksion, ofruesi mund të monitorojë dhe analizojë trafikun e të dhënave dhe të gjurmojë sjelljen e përdoruesve.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics është një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google Inc. ("Google"). Google përdor të dhënat e mbledhura për të gjurmuar dhe analizuar se si përdoret ky aplikacion, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet e tij dhe për t'i ndarë ato me shërbimet e tjera të Google.
Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisëOpt Out . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Google Analytics për Firebase (Google LLC)

Google Analytics për Firebase ose Firebase Analytics është një shërbim analitik i ofruar nga Google LLC.
Për më shumë informacion se si Google përdor të dhënat, shihni Politikën e Partneritetit të Google .

Firebase Analytics mund të ndajë të dhëna me mjete të tjera të ofruara nga Firebase, si p.sh. Raportimi i përplasjeve, vërtetimi, konfigurimi në distancë ose njoftimet. Përdoruesi mund të kontrollojë këtë Politikë të Privatësisë për të gjetur një shpjegim të detajuar të mjeteve të tjera të përdorura nga Pronari.

Ky aplikacion përdor identifikuesit e pajisjes celulare dhe teknologji të ngjashme me kukitë për të ekzekutuar shërbimin Google Analytics për Firebase.

Përdoruesit mund të tërhiqen nga disa veçori të Firebase nëpërmjet cilësimeve të pajisjes celulare, të tilla si cilësimet e reklamimit të pajisjes celulare, ose duke ndjekur udhëzimet në seksione të tjera të kësaj Politike të Privatësisë që lidhen me Firebase, sipas rastit.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; Identifikues unik i pajisjes për reklamim (ID-ja e reklamuesit të Google ose IDFA, për shembull); të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Hyrja dhe Autentifikimi

Duke u regjistruar ose vërtetuar, përdoruesit autorizojnë këtë aplikacion për t'i identifikuar dhe për t'u dhënë atyre akses në shërbime specifike.
Në varësi të asaj që specifikohet më poshtë, palët e treta mund të ofrojnë shërbime identifikimi dhe vërtetimi. Në këtë rast, ky Aplikacion mund të aksesojë disa të dhëna të ruajtura nga këto palë të treta për qëllime identifikimi ose identifikimi.

Autentifikimi në Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication është një shërbim identifikimi dhe vërtetimi i ofruar nga Facebook, Inc., i cili është i lidhur me rrjetin social Facebook.

Të dhënat personale të mbledhura: lloje të ndryshme të të dhënave siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Google OAuth (Google Inc.)

Google OAuth është një shërbim identifikimi dhe vërtetimi i ofruar nga Google Inc. dhe i lidhur me rrjetin Google.

Të dhënat personale të mbledhura: lloje të ndryshme të të dhënave siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Shikoni përmbajtjen nga platformat e jashtme

Ky lloj shërbimi i lejon përdoruesit të shikojnë dhe të ndërveprojnë me përmbajtjen e pritur në platforma të jashtme drejtpërdrejt përmes këtij Aplikacioni.
Nëse një shërbim i tillë është i instaluar, ai mund të jetë në gjendje të mbledhë të dhëna trafiku për faqet në të cilat është instaluar edhe kur përdoruesit nuk e përdorin atë.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps është një shërbim vizualizimi i hartave i ofruar nga Google Inc. që lejon këtë aplikacion të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Miniaplikacioni i videos në YouTube (Google Inc.)

YouTube është një shërbim vizualizimi i përmbajtjes video i ofruar nga Google Inc. që lejon këtë aplikacion të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Miniaplikacioni i "Kalendarit të Google" (Google LLC)

Google Calendar Widget është një shërbim i shpërndarjes së të dhënave kalendarike i ofruar nga Google LLC që lejon këtë aplikacion të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Video Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo është një shërbim vizualizimi i përmbajtjes video i ofruar nga Vimeo, LLC që lejon këtë Aplikacion të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë .

Transferimi i të dhënave jashtë BE-së

Ofruesi mund të transferojë të dhënat personale të mbledhura brenda BE-së në vende të treta (p.sh. vende që nuk i përkasin BE-së) në përputhje me një bazë ligjore specifike. Një transmetim i tillë i të dhënave bazohet në një nga bazat ligjore të përshkruara më poshtë. Përdoruesi mund të pyesë ofruesin se cila bazë ligjore zbatohet për cilin shërbim.

Transferimi i të dhënave nga BE dhe/ose Zvicra në SHBA në përputhje me Privacy Shield (ky aplikacion)

Aty ku kjo është baza ligjore, transferimet e të dhënave personale nga BE-ja ose Zvicra në SHBA do të jenë në përputhje me Mburojën e Privatësisë së BE - SHBA ose Zvicër - SHBA (e njohur edhe si Mburoja e Privatësisë).
Në veçanti, të dhënat personale u transmetohen marrësve që vetëcertifikohen sipas kornizës së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë sigurojnë një nivel të duhur mbrojtjeje për këto të dhëna të transmetuara. Shërbime të tilla të palëve të treta janë renditur në seksionet përkatëse të këtij dokumenti. Ato shërbime që i janë bashkuar Privacy Shield mund të filtrohen duke kontrolluar politikat e tyre përkatëse të privatësisë dhe ndoshta edhe listën zyrtare të Mburojës së Privatësisë.
Privacy Shield gjithashtu u jep përdoruesve të drejta të caktuara, të cilat shpjegohen në faqen e internetit të Departamentit Amerikan të Tregtisë në formën e tij më aktuale.
Të dhënat personale mund të transferohen nga BE-ja ose Zvicra në SHBA tek marrësit që nuk janë ose nuk janë më pjesë e Privacy Shield nëse ekziston një bazë ligjore e vlefshme për këtë. Për të mësuar më shumë rreth një baze të tillë ligjore, përdoruesi mund të kontaktojë ofruesin.

Të dhënat personale të mbledhura: lloje të ndryshme të dhënash.

Transferimi i të dhënave në vendet që sigurojnë standarde evropiane (ky aplikacion)

Nëse kjo është baza ligjore, transferimi i të dhënave personale nga BE-ja në vendet e treta bëhet në bazë të një vendimi të përshtatshmërisë nga Komisioni Evropian.
Komisioni Evropian nxjerr vendime të përshtatshmërisë për disa vende kur gjykon se ato sigurojnë standarde të mbrojtjes së të dhënave të krahasueshme me ato të përcaktuara nga rregullat e BE-së për mbrojtjen e të dhënave. Përdoruesi mund të shikojë një listë të përditësuar të të gjitha vendimeve të përshtatshmërisë në faqen e internetit të Komisionit Evropian.

Të dhënat personale të mbledhura: lloje të ndryshme të dhënash.

Lejet e pajisjes për të hyrë në të dhënat personale

Ky aplikacion do të kërkojë disa pëlqime nga përdoruesit, duke lejuar qasjen në të dhënat e pajisjes së përdoruesit siç përshkruhet më poshtë.

Lejet e pajisjes për të hyrë në të dhënat personale (ky aplikacion)

Ky aplikacion kërkon disa pëlqime nga përdoruesit, duke lejuar aksesin në të dhënat e pajisjes së përdoruesit siç përshkruhet në këtë dokument.

Të dhënat personale të mbledhura: Leja e ruajtjes.

Infrastruktura pritëse dhe mbështetëse

Qëllimi i këtij lloji të shërbimit është të presë të dhëna dhe skedarë në mënyrë që ky aplikacion të mund të menaxhohet dhe përdoret. Për më tepër, këto oferta mund të ofrojnë një infrastrukturë të gatshme që trajton funksione specifike ose komponentë të tërë për këtë aplikacion.
Disa nga këto shërbime punojnë me serverë të shpërndarë gjeografikisht, duke e bërë të vështirë përcaktimin se ku ruhen informacionet personale.

Funksionet e resë kompjuterike të Firebase (Google LLC)

Firebase Cloud Functions është një shërbim i mbajtjes në internet dhe mbështetjes i ofruar nga Google LLC.

Të dhënat personale të mbledhura: Të dhënat e përdorimit; lloje të ndryshme të dhënash siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Firebase Cloud Firestore (Google LLC)

Firebase Cloud Firestore është një shërbim i mbajtjes në internet dhe mbështetjes i ofruar nga Google LLC.

Të dhënat personale të mbledhura: Të dhënat e përdorimit; lloje të ndryshme të dhënash siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Baza e të dhënave në kohë reale të Firebase (Google LLC)

Baza e të dhënave në kohë reale të Firebase është një shërbim mbajtjeje në internet dhe mbështetës i ofruar nga Google LLC.

Të dhënat personale të mbledhura: Të dhënat e përdorimit; lloje të ndryshme të dhënash siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Firebase Cloud Storage (Google LLC)

Firebase Cloud Storage është një shërbim pritës në internet i ofruar nga Google LLC.

Të dhënat personale të mbledhura: Të dhënat e përdorimit; lloje të ndryshme të dhënash siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Interoute (Interoute Communications Limited.)

Interoute është një shërbim web hosting i ofruar nga Interoute Communications Limited.

Të dhënat personale të mbledhura: lloje të ndryshme të të dhënave siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Mbretëria e Bashkuar – Politika e Privatësisë .

Ndërveprimi me rrjetet dhe platformat e jashtme sociale

Këto lloj shërbimesh lejojnë ndërveprimin me rrjetet sociale ose platforma të tjera të jashtme direkt nga ky aplikacion.
Ndërveprimi dhe informacioni i mbledhur nëpërmjet këtij aplikacioni janë gjithmonë subjekt i cilësimeve të privatësisë të bëra nga përdoruesit për rrjetin social përkatës.
Ky lloj shërbimi mund të vazhdojë të mbledhë të dhëna të trafikut në ueb për faqet ku është instaluar shërbimi, edhe kur përdoruesit nuk e përdorin atë.
Rekomandohet të çabonoheni nga shërbimet përkatëse për t'u siguruar që të dhënat e përpunuara nëpërmjet këtij aplikacioni të mos lidhen sërish me profilin e përdoruesit.

Butoni PayPal dhe miniaplikacionet (Paypal)

Butoni PayPal dhe miniaplikacionet janë shërbime për ndërveprim me rrjetin PayPal të ofruara nga PayPal Inc.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; të dhënat e përdorimit.

Vendi i përpunimit: Shihni Politikën e Privatësisë së PayPal - Politika e Privatësisë .

duke kontaktuar përdoruesin

Formulari i kontaktit (ky aplikacion)

Duke plotësuar formularin e kontaktit me të dhënat e tyre, përdoruesit autorizojnë këtë aplikacion të përdorë të dhënat e tyre për t'iu përgjigjur kërkesave për informacion, oferta ose kërkesa të tjera të specifikuara në kokën e formularit.

Të dhënat personale të mbledhura: lloje të ndryshme të dhënash.

Ndërveprimet e bazuara në vendndodhje

Gjeolokimi jo i vazhdueshëm (ky aplikacion)

Ky aplikacion mund të mbledhë, përdorë dhe ndajë informacionin e vendndodhjes së përdoruesit për të ofruar shërbime të bazuara në vendndodhje.
Shumica e shfletuesve dhe pajisjeve janë caktuar si parazgjedhje për të çaktivizuar këtë veçori. Ky aplikacion mund të qaset në të dhënat e vendndodhjes së përdoruesit nëse është dhënë leje e qartë.
Vendndodhja gjeografike e përdoruesit përcaktohet në mënyrë jo të vazhdueshme, ose me kërkesë të shprehur të përdoruesit ose nëse përdoruesi nuk e fut vendndodhjen aktuale në fushën përkatëse dhe nuk lejon që aplikacioni të përcaktojë vendndodhjen automatikisht.

Të dhënat personale të mbledhura: Pozicioni gjeografik.

trajtimin e pagesave

Me shërbimet e pagesave, ky aplikacion mund të përpunojë pagesat me kartë krediti, transfertë bankare ose metoda të tjera. Për të siguruar një nivel veçanërisht të lartë sigurie, ky aplikacion përcjell vetëm informacionin e nevojshëm për ekzekutimin e transaksionit me ndërmjetësit financiarë që përpunojnë transaksionin.
Disa nga këto shërbime mund të parashikojnë gjithashtu dërgimin e mesazheve në kohë për përdoruesin, të tilla si e-mail me fatura ose njoftime në lidhje me pagesën.

PayPal (PayPal)

PayPal është një shërbim pagese nga PayPal Inc. që lejon përdoruesit të bëjnë pagesa online.

Të dhënat personale të mbledhura: lloje të ndryshme të të dhënave siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Shihni Politikën e Privatësisë së PayPal - Politika e Privatësisë .

Menaxhoni kontaktet dhe dërgoni mesazhe

Ky lloj shërbimi lejon menaxhimin e një baze të dhënash të kontakteve të postës elektronike, numrave të telefonit ose çdo informacion tjetër kontakti për të komunikuar me përdoruesin.
Shërbimet mund të mbledhin gjithashtu të dhëna në lidhje me datën dhe orën kur është lexuar një mesazh nga përdoruesi dhe kur përdoruesi ndërvepron me mesazhet në hyrje, për shembull duke klikuar në lidhjet që gjenden në to.

Firebase Cloud Messaging (Google Inc.)

Firebase Cloud Messaging është një shërbim mesazhesh i ofruar nga Google Inc. Firebase Cloud Messaging i lejon pronarit të dërgojë mesazhe dhe njoftime për përdoruesit nëpër platforma të tilla si Android, iOS dhe ueb. Mesazhet mund të dërgohen në pajisje individuale, grupe pajisjesh, për tema specifike ose në segmente specifike të përdoruesve.

Të dhënat personale të mbledhura: lloje të ndryshme të të dhënave siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

Qasje në profilet e palëve të treta

Ky aplikacion përdor këtë lloj shërbimi për të lexuar informacionin e profilit nga profilet tuaja të palëve të treta dhe për ta kthyer atë në veprime.
Këto shërbime nuk aktivizohen automatikisht, por kërkojnë pëlqimin e qartë të përdoruesit.

Qasja në profilin e Facebook (ky Aplikacion)

Ky aplikacion lidhet me profilin e përdoruesit në rrjetin social Facebook, të ofruar nga Facebook, Inc., përmes këtij shërbimi.

Lejet e kërkuara: Email.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

monitorimi i infrastrukturës

Ky lloj shërbimi e lejon këtë aplikacion të monitorojë përdorimin dhe sjelljen e komponentëve të tij individualë për të përmirësuar performancën, funksionimin, mirëmbajtjen dhe zgjidhjen e problemeve.
Cilat të dhëna personale përpunohen varet nga karakteristikat dhe mënyra e kryerjes së shërbimeve, funksioni i të cilave është filtrimi i aktiviteteve që zhvillohen përmes këtij aplikacioni.

Sentry (Functional Software, Inc.)

Sentry është një shërbim i monitorimit të aplikacioneve i ofruar nga Functional Software, Inc.

Të dhënat personale të mbledhura: lloje të ndryshme të të dhënave siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit.

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë .

Më shumë informacion në lidhje me të dhënat personale

njoftime shtytëse

Ky aplikacion mund të dërgojë njoftime push për përdoruesit.

Identifikues unik i pajisjes

Ky aplikacion mund të gjurmojë përdoruesit duke ruajtur një identifikues unik të pajisjes së tyre për qëllime analitike ose për të ruajtur preferencat e përdoruesit.

Shitje online të mallrave dhe shërbimeve

Të dhënat personale të mbledhura përdoren për të ofruar shërbime për përdoruesit ose për të shitur mallra; kjo përfshin pagesat dhe mundësisht dërgesat.
Të dhënat personale që mblidhen për të kryer pagesën mund të jenë detaje të kartës së kreditit, llogarisë bankare të përdorur për transferimin ose mënyra të tjera të synuara pagese. Lloji i të dhënave që mbledh ky aplikacion varet nga sistemi i pagesave që përdoret.

Të drejtat e përdoruesve

Përdoruesit mund të ushtrojnë të drejta të caktuara në lidhje me të dhënat e tyre të përpunuara nga ofruesi.

Në veçanti, përdoruesit kanë të drejtë të bëjnë sa vijon:

 • Revoko pëlqimin në çdo kohë. Nëse përdoruesi ka dhënë më parë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale, ai mund të revokojë pëlqimin e tij në çdo kohë.

 • Kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja. Përdoruesi ka të drejtë të kundërshtojë përpunimin e të dhënave të tij nëse përpunimi bazohet në një bazë ligjore të ndryshme nga pëlqimi. Më shumë informacion për këtë jepet më poshtë.

 • marrin informacion për të dhënat e tyre. Përdoruesi ka të drejtë të zbulojë nëse të dhënat po përpunohen nga ofruesi, të marrë informacion në lidhje me aspektet individuale të përpunimit dhe të marrë një kopje të të dhënave.

 • Kontrolloni dhe korrigjoni. Përdoruesi ka të drejtë të verifikojë saktësinë e të dhënave të tij dhe të kërkojë që ato të përditësohen ose korrigjohen.

 • Kërkoni kufizim të përpunimit të të dhënave tuaja. Përdoruesit kanë të drejtë të kufizojnë përpunimin e të dhënave të tyre në rrethana të caktuara. Në këtë rast, ofruesi nuk do t'i përpunojë të dhënat për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes.

 • Kërkoni fshirje ose heqje tjetër të të dhënave personale. Në rrethana të caktuara, përdoruesit kanë të drejtë të kërkojnë fshirjen e të dhënave të tyre nga ofruesi.

 • Merrni të dhënat tuaja dhe transferojini ato te një person tjetër përgjegjës. Përdoruesi ka të drejtë të marrë të dhënat e tij në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makineritë dhe, nëse është teknikisht e mundur, t'ia transmetojë pa pengesa një personi tjetër përgjegjës. Kjo dispozitë është e zbatueshme nëse të dhënat përpunohen me mjete të automatizuara dhe përpunimi bazohet në pëlqimin e përdoruesit, në një kontratë në të cilën përdoruesi është palë ose në detyrime parakontraktore.

 • Jepni një ankesë. Përdoruesit kanë të drejtë të bëjnë ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës kompetent.

Detaje mbi të drejtën e kundërshtimit të përpunimit

Nëse të dhënat personale përpunohen për interesin publik, në ushtrimin e një autoriteti zyrtar që i është dhënë ofruesit ose për të mbrojtur interesat legjitime të ofruesit, përdoruesi mund të kundërshtojë këtë përpunim duke dhënë një justifikim që lidhet me situatën e tij/saj të veçantë. .

Përdoruesit informohen se mund të kundërshtojnë përpunimin e të dhënave personale për marketing të drejtpërdrejtë në çdo kohë pa dhënë arsye. Përdoruesit mund të zbulojnë nëse ofruesi i përpunon të dhënat personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë në seksionet përkatëse të këtij dokumenti.

Si mund të ushtrohen të drejtat

Të gjitha kërkesat për ushtrimin e të drejtave të përdoruesit mund t'i drejtohen Ofruesit duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna në këtë dokument. Aplikimet mund të ushtrohen pa pagesë dhe do të përpunohen nga ofruesi sa më shpejt që të jetë e mundur, më së voni brenda një muaji.

Ky aplikacion përdor cookie. Për të mësuar më shumë dhe për të marrë një njohuri më të detajuar të cookies, përdoruesi mund të lexojë dokumentin specifik këtu: Politika e Cookie .

Më shumë informacion rreth mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave

Veprimet Juridike

Të dhënat personale të Përdoruesit mund të përpunohen nga Ofruesi për qëllime të zbatimit ligjor brenda ose në përgatitje për procedurat ligjore që rezultojnë nga përdorimi jo i duhur i këtij Aplikacioni ose shërbimeve të lidhura me to.
Përdoruesi deklaron se është i vetëdijshëm se ofruesi mund të detyrohet nga autoritetet të lëshojë të dhëna personale.

Më shumë informacion në lidhje me të dhënat personale të përdoruesit

Përveç informacionit të përcaktuar në këtë Politikë të Privatësisë, ky Aplikacion mund t'i ofrojë Përdoruesit informacion shtesë kontekstual në lidhje me Shërbime të veçanta ose me mbledhjen dhe përpunimin e të Dhënave Personale sipas kërkesës.

Regjistrat dhe mirëmbajtja e sistemit

Për qëllime funksionimi dhe mirëmbajtjeje, ky Aplikacion dhe shërbimet e palëve të treta mund të mbledhin skedarë që regjistrojnë ndërveprimin që ndodh përmes këtij Aplikacioni (regjistrat e sistemit) ose të përdorin informacione të tjera të identifikueshme personalisht (p.sh. adresën IP) për këtë qëllim.

Informacioni që nuk përfshihet në këtë politikë të privatësisë

Informacione të mëtejshme në lidhje me mbledhjen ose përpunimin e të dhënave personale mund të kërkohet nga ofruesi në çdo kohë duke përdorur të dhënat e kontaktit të listuara.

Si trajtohen kërkesat Mos gjurmoni

Ky aplikacion nuk mbështet kërkesat Mos gjurmoni nga shfletuesit e uebit.
Informacioni nëse shërbimet e integruara të palëve të treta mbështesin protokollin e mos gjurmimit mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të shërbimit përkatës.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Ofruesi rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë politikë të privatësisë në çdo kohë duke njoftuar përdoruesit e tij në këtë faqe dhe, kur është e përshtatshme, nëpërmjet këtij aplikacioni dhe/ose - në masën që është teknikisht dhe ligjërisht e mundur - duke dërguar një njoftim për përdoruesit nëpërmjet një e metodave të disponueshme për detajet e kontaktit të ofruesit të ofruara në përputhje me rrethanat. Prandaj, përdoruesit këshillohen të vizitojnë këtë faqe rregullisht dhe të kontrollojnë datën e fundit të modifikimit të dhënë në fund të faqes.

Për aq sa ndryshimet ndikojnë në përdorimin e të dhënave bazuar në pëlqimin e përdoruesit, ofruesi - nëse është e nevojshme - do të marrë një pëlqim të ri.

Përkufizime dhe njoftime ligjore

Të dhënat personale (ose të dhënat)

Çdo informacion që, drejtpërdrejt ose në lidhje me informacione të tjera, përcakton ose mund të përcaktojë identitetin e një personi fizik.

të dhënat e përdorimit

Informacioni që ky Aplikacion (ose shërbimet e palëve të treta që konsumon ky Aplikacion) mbledh automatikisht, p.sh. B.: adresat IP ose emrat e domenit të kompjuterëve të përdoruesve që përdorin këtë aplikacion, adresat e URI (Uniform Resource Identifier), koha e kërkesës, mënyra e përdorur për dërgimin e kërkesës në server, madhësia e skedari i përgjigjes së marrë, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së serverit (rezultati i suksesshëm, gabimi, etj.), Vendi i origjinës, funksionet e shfletuesit dhe sistemi operativ i përdorur nga përdoruesi, kohët e ndryshme për thirrje ( sa kohë është shpenzuar në secilën faqe të aplikacionit) dhe informacione rreth rrugës së ndjekur brenda një aplikacioni, veçanërisht renditja e faqeve të vizituara, si dhe informacione të tjera rreth sistemit operativ të pajisjes dhe/ose IT-së së përdoruesit. mjedisi .

përdorues

Individi që përdor këtë Aplikacion, i cili, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, përkon me subjektin e të dhënave.

të prekura

Personi fizik të cilit i referohen të dhënat personale.

Përpunuesi (ose Përpunuesi i të Dhënave)

Person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të personit përgjegjës, siç përshkruhet në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Përgjegjës (ose ofrues, ndonjëherë edhe pronar)

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale dhe mjetet e përdorura për këtë qëllim, duke përfshirë masat e sigurisë në lidhje me funksionimin dhe përdorimin. lidhur me këtë Aplikacion. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, personi përgjegjës është personi fizik ose juridik nëpërmjet të cilit ofrohet ky aplikacion.

Ky aplikacion

Vegla harduerike ose softuerike e përdorur për të mbledhur dhe përpunuar të dhënat personale të Përdoruesit.

shërbimi

Shërbimi i ofruar nëpërmjet këtij aplikacioni siç përshkruhet në kushtet përkatëse të përdorimit (nëse ka) dhe në këtë faqe/aplikacion.

Bashkimi Evropian (ose BE)

Përveç nëse specifikohet ndryshe, të gjitha referencat në këtë dokument për Bashkimin Evropian i referohen të gjitha Shteteve Anëtare aktuale të Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE).

biskotë

Skedar i vogël i ruajtur nga aplikacioni në pajisjen e përdoruesit.

Njoftim ligjor

Kjo deklaratë e privatësisë është hartuar në bazë të dispozitave të legjislacioneve të ndryshme, duke përfshirë nenin 13/14 të Rregullores (BE) 2016/679 (Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave).

Kjo deklaratë e privatësisë zbatohet vetëm për këtë aplikacion, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në këtë dokument.

Përditësimi i fundit: 17 maj 2018

Metropol Sauna Cookie Policy

Cookies përbëhen nga pjesë kodi që janë instaluar në shfletues dhe ndihmojnë ofruesin të ofrojë shërbimet që korrespondojnë me qëllimet e deklaruara. Disa nga qëllimet për të cilat janë instaluar cookies mund të kërkojnë gjithashtu pëlqimin e përdoruesit.

Nëse instalimi i cookie-ve bazohet në pëlqimin, ai mund të tërhiqet në çdo kohë duke ndjekur udhëzimet në këtë dokument.

Cookie teknike dhe kuki që shërbejnë për qëllime të përgjithshme statistikore

 • Aktivitete thelbësore për funksionalitetin e shërbimit

  Ky aplikacion përdor cookie për të ruajtur sesionet e përdoruesve dhe për të kryer aktivitete të tjera thelbësore për funksionimin e këtij aplikacioni, për shembull në lidhje me shpërndarjen e trafikut.

 • Aktivitete që lidhen me ruajtjen e cilësimeve, optimizimin dhe statistikat

  Ky aplikacion përdor cookie për të ruajtur cilësimet e shfletuesit dhe për të optimizuar përvojën e shfletimit të përdoruesit. Këto kuki përfshijnë, për shembull, ato që përdoren për të vendosur gjuhën dhe monedhën ose ato për menaxhimin e statistikave të palës së parë, të cilat operohen drejtpërdrejt nga ofruesi i sajtit.

Lloje të tjera cookie ose palë të treta që instalojnë cookies

Disa nga shërbimet e listuara më poshtë menaxhojnë statistikat në një formë të përmbledhur dhe anonime dhe nuk kërkojnë domosdoshmërisht pëlqimin e përdoruesit ose mund të operohen drejtpërdrejt nga ofruesi - në varësi të përshkrimit të tyre - pa ndihmën e palëve të treta.

Nëse shërbimet e ofruara nga palët e treta shfaqen në mjetet e mëposhtme, ato mund të përdoren për të kuptuar zakonet e shfletimit të përdoruesit - përveç informacionit të specifikuar këtu dhe pa dijeninë e ofruesit. Për informacion më të detajuar, ju lutemi referojuni deklaratave të mbrojtjes së të dhënave të shërbimeve të listuara.

 • analitikë

  Me shërbimet e listuara në këtë seksion, ofruesi mund të monitorojë dhe analizojë trafikun e të dhënave dhe të gjurmojë sjelljen e përdoruesve.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics është një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google Inc. ("Google"). Google përdor të dhënat e mbledhura për të gjurmuar dhe analizuar se si përdoret ky aplikacion, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet e tij dhe për t'i ndarë ato me shërbimet e tjera të Google.
  Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave.

  Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisëOpt Out . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

  Google Analytics për Firebase (Google LLC)

  Google Analytics për Firebase ose Firebase Analytics është një shërbim analitik i ofruar nga Google LLC.
  Për më shumë informacion se si Google përdor të dhënat, shihni Politikën e Partneritetit të Google .

  Firebase Analytics mund të ndajë të dhëna me mjete të tjera të ofruara nga Firebase, si p.sh. Raportimi i përplasjeve, vërtetimi, konfigurimi në distancë ose njoftimet. Përdoruesi mund të kontrollojë këtë Politikë të Privatësisë për të gjetur një shpjegim të detajuar të mjeteve të tjera të përdorura nga Pronari.

  Ky aplikacion përdor identifikuesit e pajisjes celulare dhe teknologji të ngjashme me kukitë për të ekzekutuar shërbimin Google Analytics për Firebase.

  Përdoruesit mund të tërhiqen nga disa veçori të Firebase nëpërmjet cilësimeve të pajisjes celulare, të tilla si cilësimet e reklamimit të pajisjes celulare, ose duke ndjekur udhëzimet në seksione të tjera të kësaj Politike të Privatësisë që lidhen me Firebase, sipas rastit.

  Të dhënat personale të mbledhura: Cookies, identifikues unikë të pajisjes për reklamim (ID-ja e reklamuesit të Google ose IDFA, për shembull) dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

 • Shikoni përmbajtjen nga platformat e jashtme

  Ky lloj shërbimi i lejon përdoruesit të shikojnë dhe të ndërveprojnë me përmbajtjen e pritur në platforma të jashtme drejtpërdrejt përmes këtij Aplikacioni.
  Nëse një shërbim i tillë është i instaluar, ai mund të jetë në gjendje të mbledhë të dhëna trafiku për faqet në të cilat është instaluar edhe kur përdoruesit nuk e përdorin atë.

  Widget Google Maps (Google Inc.)

  Google Maps është një shërbim vizualizimi i hartave i ofruar nga Google Inc. që lejon këtë aplikacion të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

  Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

  Miniaplikacioni i videos në YouTube (Google Inc.)

  YouTube është një shërbim vizualizimi i përmbajtjes video i ofruar nga Google Inc. që lejon këtë aplikacion të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

  Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

  Miniaplikacioni i "Kalendarit të Google" (Google LLC)

  Google Calendar Widget është një shërbim i shpërndarjes së të dhënave kalendarike i ofruar nga Google LLC që lejon këtë aplikacion të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

  Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë . Anëtar i Mburojës së Privatësisë.

  Video Vimeo (Vimeo, LLC)

  Vimeo është një shërbim vizualizimi i përmbajtjes video i ofruar nga Vimeo, LLC që lejon këtë Aplikacion të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

  Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë .

 • Ndërveprimi me rrjetet dhe platformat e jashtme sociale

  Këto lloj shërbimesh lejojnë ndërveprimin me rrjetet sociale ose platforma të tjera të jashtme direkt nga ky aplikacion.
  Ndërveprimi dhe informacioni i mbledhur nëpërmjet këtij aplikacioni janë gjithmonë subjekt i cilësimeve të privatësisë të bëra nga përdoruesit për rrjetin social përkatës.
  Ky lloj shërbimi mund të vazhdojë të mbledhë të dhëna të trafikut në ueb për faqet ku është instaluar shërbimi, edhe kur përdoruesit nuk e përdorin atë.
  Rekomandohet të çabonoheni nga shërbimet përkatëse për t'u siguruar që të dhënat e përpunuara nëpërmjet këtij aplikacioni të mos lidhen sërish me profilin e përdoruesit.

  Butoni PayPal dhe miniaplikacionet (Paypal)

  Butoni PayPal dhe miniaplikacionet janë shërbime për ndërveprim me rrjetin PayPal të ofruara nga PayPal Inc.

  Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shihni Politikën e Privatësisë së PayPal - Politika e Privatësisë .

Si mund të jap ose të tërheq pëlqimin për instalimin e cookies?

Përveç asaj që përshkruhet në këtë dokument, përdoruesi mund të menaxhojë cilësimet e cookie-ve drejtpërdrejt në shfletuesin e tij dhe në këtë mënyrë të parandalojë palët e treta që të instalojnë cookie-t. Nëpërmjet cilësimeve të shfletuesit është gjithashtu e mundur të fshihen skedarët e skedarëve të instaluar në të kaluarën, duke përfshirë ato kuki që mund të kenë ruajtur pëlqimin për instalimin e skedarëve të personalizimit nga kjo faqe interneti. Përdoruesi mund, për shembull, të marrë informacione rreth administrimit. Cookies mund të gjenden në shfletuesit më të përdorur në adresat e mëposhtme: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari dhe Microsoft Internet Explorer .

Në lidhje me cookie-t e instaluara nga palët e treta, përdoruesit mund të menaxhojnë preferencat e tyre dhe tërheqjen e pëlqimit të tyre duke klikuar në lidhjen përkatëse të tërheqjes (nëse është e disponueshme), duke përdorur mjetet e parashikuara në politikën e privatësisë së palës së tretë ose duke kontaktuar palën e tretë .

Pavarësisht sa më sipër, ofruesi informon se përdoruesit mund të ndjekin dhe të përfitojnë nga udhëzimet mbi EDAA (BE), Network Advertising Initiative (SHBA) dhe Digital Advertising Alliance (SHBA), DAAC (Kanada), DDAI (Japoni) ose shërbime të ngjashme. Shërbime të tilla lejojnë përdoruesin të vendosë preferencat e tyre të gjurmimit për pothuajse të gjitha mjetet e reklamimit. Prandaj, ofruesi rekomandon përdoruesit që të përdorin këtë mjet përveç informacionit të dhënë në këtë dokument.

Ofruesi dhe Përgjegjës

Metropol-Sauna GmbH & Co. KG - Konrad-Adenauer-Strasse 15Access via Schwedenkronenplatz60313 Frankfurt am Main - Gjermani

Adresa e postës elektronike e ofruesit: andreas@metropol-sauna.de

 

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave:

Andreas Lauen

Konrad-Adenauer-Strasse 15

Email: Andreas@Metropol-Sauna.de

Telefoni: 069-17509115

Meqenëse ky aplikacion përdor shërbime të palëve të treta që rezultojnë në instalimin e skedarëve të personalizimit dhe sistemeve të tjera të tilla gjurmimi që nuk mund të kontrollohen teknikisht nga ofruesi, çdo referencë specifike për skedarët e skedarëve dhe sistemet e gjurmimit të instaluara nga palë të treta duhet të konsiderohet si tregues. Informacioni i plotë mund të gjendet në deklaratat e mbrojtjes së të dhënave të ofruesve përkatës të palëve të treta të specifikuara në këtë dokument.

Duke pasur parasysh kompleksitetin objektiv të përfshirë në identifikimin e teknologjive të bazuara në cookie, përdoruesit ftohen të kontaktojnë ofruesin nëse dëshirojnë të marrin më shumë informacion në lidhje me përdorimin e cookies nga ky aplikacion.

Përkufizime dhe njoftime ligjore

Të dhënat personale (ose të dhënat)

Çdo informacion që, drejtpërdrejt ose në lidhje me informacione të tjera, përcakton ose mund të përcaktojë identitetin e një personi fizik.

të dhënat e përdorimit

Informacioni që ky Aplikacion (ose shërbimet e palëve të treta që konsumon ky Aplikacion) mbledh automatikisht, p.sh. B.: adresat IP ose emrat e domenit të kompjuterëve të përdoruesve që përdorin këtë aplikacion, adresat e URI (Uniform Resource Identifier), koha e kërkesës, mënyra e përdorur për dërgimin e kërkesës në server, madhësia e skedari i përgjigjes së marrë, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së serverit (rezultati i suksesshëm, gabimi, etj.), Vendi i origjinës, funksionet e shfletuesit dhe sistemi operativ i përdorur nga përdoruesi, kohët e ndryshme për thirrje ( sa kohë është shpenzuar në secilën faqe të aplikacionit) dhe informacione rreth rrugës së ndjekur brenda një aplikacioni, veçanërisht renditja e faqeve të vizituara, si dhe informacione të tjera rreth sistemit operativ të pajisjes dhe/ose IT-së së përdoruesit. mjedisi .

përdorues

Individi që përdor këtë Aplikacion, i cili, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, përkon me subjektin e të dhënave.

të prekura

Personi fizik të cilit i referohen të dhënat personale.

Përpunuesi (ose Përpunuesi i të Dhënave)

Person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të personit përgjegjës, siç përshkruhet në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Përgjegjës (ose ofrues, ndonjëherë edhe pronar)

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale dhe mjetet e përdorura për këtë qëllim, duke përfshirë masat e sigurisë në lidhje me funksionimin dhe përdorimin. lidhur me këtë Aplikacion. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, personi përgjegjës është personi fizik ose juridik nëpërmjet të cilit ofrohet ky aplikacion.

Ky aplikacion

Vegla harduerike ose softuerike e përdorur për të mbledhur dhe përpunuar të dhënat personale të Përdoruesit.

shërbimi

Shërbimi i ofruar nëpërmjet këtij aplikacioni siç përshkruhet në kushtet përkatëse të përdorimit (nëse ka) dhe në këtë faqe/aplikacion.

Bashkimi Evropian (ose BE)

Nëse nuk specifikohet ndryshe, të gjitha referencat në këtë dokument për Bashkimin Evropian i referohen të gjitha Shteteve Anëtare aktuale të Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE).

biskotë

Skedar i vogël i ruajtur nga aplikacioni në pajisjen e përdoruesit.

Njoftim ligjor

Njoftim për përdoruesit evropianë: Kjo deklaratë e privatësisë është përgatitur në përputhje me kërkesat e nenit 10 të Direktivës së KE-së Nr.95/46/EC dhe në përputhje me dispozitat e Direktivës 2002/58/EC, të rishikuar nga Direktiva 2009/136 /KE mbi temën e shkruar cookies.

Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave ka të bëjë ekskluzivisht me këtë aplikacion.

Përditësimi i fundit: 17 maj 2018