I LUMTUR
  ORË 

tequila-sunrise2.png
Rot und Weißwein.png
Bit-Pokal CMYK 300dpi freigestellt.png
49717_Bene_GL_vO_Bened_Hell.png

50%

50%

50%

50%

 Të gjitha pijet 50%

  Të gjithë të rinjtë nën 30 vjeç gjatë gjithë të martës

vetëm 9.50 hyrje. Nuk ka konsum minimal!! 

Zwei schräge Flaschen freigestellt.png

50%

Sistemi POS llogarit automatikisht të gjitha pijet e porositura gjatë kësaj kohe me gjysmë çmimi.

Jo në dhe para festave publike.