Identifikimi i shitësit

Informacioni i shtypur sipas § 5 TMG:


PL Saunabetriebs GmbH
Konrad-Adenauer-Strasse 15

Qasja përmes Schwedenkronenplatz
60313 Frankfurt am Main

 

Regjistrimi i regjistrit: regjistrimi në regjistrin tregtar, gjykata e regjistrit: Essen, numri i regjistrit: HRB 26488

Përfaqësuar nga partneri menaxhues: Andreas Laeuen

Informacion mbi sigurimin e përgjegjësisë profesionale: Emri dhe zyra e regjistruar e kompanisë: Hiscox, Arnulfstraße 31, 80363 Munich, Fusha e sigurimit: në mbarë botën

Informacion mbi sigurimin e përgjegjësisë së shoqërisë: Emri dhe selia e shoqërisë: Generali Versicherungen, Adenauerring 7, 81737 Mynih, Fusha e sigurimit: Kombëtare

Informacion mbi autoritetin mbikëqyrës:
Magjistrat i qytetit të Frankfurtit am Main
- Zyra e rendit publik, Kleyerstrasse 86, 60326 Frankfurt am Main
- Departamenti i shëndetit publik, Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt am Main

Qyteti i Essenit, i përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë

- Zyra rregullatore, bashkia, Porscheplatz, 45121 Essen

 

Telefoni Metropol-Sauna Essen: ++ 49 - 201 - 76 504 804

Telefoni Metropol-Sauna Frankfurt: ++ 49- 69 - 175 09 115
Email: info@Metropol-Sauna.de

 

Numri i taksave në zyrën e taksave Frankfurt am Main V: 047 241 27004

Numri i identifikimit të taksës së shitjeve sipas §27 a ligjit të tatimit mbi shitjet: DE301645417

 

Referencat për imazhet dhe grafikat e përdorura: www.fotolia.com, Yuri Arcurs, Vladimir Wrangel, Csák István, Fotowerk, CURAphotography, Natalia Pavlova, Ivan Kmit, Sergey Tokarev, Kirill Zdorov, Cello Armstrong, Tomasz Trojanowski, PictureArt, www. .com, Shutterstock, Unsplash, si dhe imazhet dhe grafikat tuaja. Fotot në faqen "Directions": ©Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main, foto e horizontit të Frankfurtit ©#visitfrankfurt, Holger Ullmann

Burimi: Gjeneratori i printimeve nga avokati Sören Siebert

Mohim përgjegjësie:
Përgjegjësia për përmbajtjen: Përmbajtja e faqes sonë të internetit është krijuar me kujdesin maksimal. Megjithatë, ne nuk mund të garantojmë që përmbajtja është e saktë, e plotë ose e përditësuar. Si ofrues shërbimi, ne jemi përgjegjës për përmbajtjen tonë në këto faqe sipas Seksionit 7, Paragrafi 1 i Aktit Gjerman të Telemedias (TMG). Sipas §§ 8 deri në 10 TMG, megjithatë, ne si ofrues shërbimi nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionet e transmetuara ose të ruajtura të palëve të treta ose të hetojmë rrethanat që tregojnë aktivitet të paligjshëm. Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme mbeten të paprekura. Megjithatë, përgjegjësia në këtë drejtim është e mundur vetëm nga momenti në të cilin dihet dijenia për një shkelje specifike të ligjit. Sapo të marrim dijeni për ndonjë shkelje të ligjit, do ta heqim menjëherë këtë përmbajtje.

Mohim përgjegjësie për përkthimet:

KY SHËRBIM MUND TË PËRMBANË PËRKTHIMET E OFRUARA NGA GOOGLE. GOOGLE HËFON TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHTA OSE TË nënkuptuara, NË RESPEKTIM ME PËRKTHIMET, PËRFSHIRË ÇDO GARANCI PËR SAKTËSI, BESUESHMËRI DHE ÇDO GARANCI TË NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE AFTËSISË TË KUFIZUARAVE TË KUFIZUARAVE.
Faqja e internetit Metropol-Sauna.de është përkthyer duke përdorur softuerin e përkthimit të ofruar nga Google Translate për lehtësinë e përdoruesve. Janë bërë përpjekje të arsyeshme për të siguruar që ky përkthim të jetë i saktë, por asnjë përkthim automatik nuk është i përsosur, as nuk është një zëvendësues njerëzor për përkthimin. Përkthimet e ofruara këtu si shërbim për përdoruesit e faqes së internetit Metropol-Sauna.de nuk i nënshtrohen asnjë garancie. Asnjë përgjegjësi nuk merret përsipër, qoftë e shprehur apo e nënkuptuar, për saktësinë, besueshmërinë ose korrektësinë e përkthimeve nga gjermanishtja në ndonjë gjuhë tjetër. Disa përmbajtje si imazhe, video, flash, etj. mund të mos jenë përkthyer saktë për shkak të kufizimeve të softuerit të përkthimit.
Teksti zyrtar është versioni gjerman i faqes në internet. Devijimet ose ndryshimet që lindin nga përkthimi nuk janë të detyrueshme dhe nuk kanë efekt juridik në aspektin e respektimit ose shkeljes së rregulloreve dhe ligjeve. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me saktësinë e informacionit në faqen e përkthyer të internetit, përdorni faqen gjermane pasi përmban versionin zyrtar.

Përgjegjësia për lidhjet:
Oferta jonë përmban lidhje me uebsajte të jashtme të palëve të treta, në përmbajtjen e të cilave ne nuk kemi asnjë ndikim. Prandaj, ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të jashtme. Ofruesi ose operatori përkatës i faqeve është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Faqet e lidhura u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në momentin e lidhjes. Përmbajtja e paligjshme nuk ishte e njohur në kohën e lidhjes. Megjithatë, një kontroll i përhershëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura nuk është i arsyeshëm pa prova konkrete të një shkeljeje. Sapo të marrim dijeni për shkelje ligjore, ne do të heqim menjëherë lidhje të tilla.

 

E drejta e autorit:
Përmbajtja dhe veprat në këto faqe të krijuara nga operatorët e faqes janë subjekt i ligjit gjerman për të drejtat e autorit. Dyfishimi, redaktimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të së drejtës së autorit kërkon pëlqimin me shkrim të autorit ose krijuesit përkatës. Shkarkimet dhe kopjet e kësaj faqeje lejohen vetëm për përdorim privat, jo komercial. Përderisa përmbajtja në këtë faqe nuk është krijuar nga operatori, respektohen të drejtat e autorit të palëve të treta. Në veçanti përmbajtja e palëve të treta shënohet si e tillë. Nëse megjithatë viheni në dijeni për një shkelje të së drejtës së autorit, ju kërkojmë që të na informoni në përputhje me rrethanat. Sapo të marrim dijeni për shkelje ligjore, ne do ta heqim menjëherë këtë përmbajtje.

 

Privatësia:
Faqja jonë e internetit zakonisht mund të përdoret pa dhënë asnjë të dhënë personale. Për aq sa të dhënat personale (p.sh. emri, adresa ose adresat e postës elektronike) mblidhen në faqen tonë të internetit, kjo bëhet gjithmonë në baza vullnetare për aq sa është e mundur. Këto të dhëna nuk do t'u kalohen palëve të treta pa pëlqimin tuaj të shprehur. Dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave në internet (p.sh. kur komunikohet me postë elektronike) mund të ketë boshllëqe sigurie. Mbrojtja e plotë e të dhënave kundër aksesit nga palët e treta nuk është e mundur.Përdorimi i të dhënave të kontaktit të publikuara brenda fushës së detyrimit të printimit nga palët e treta me qëllim të dërgimit të materialeve reklamuese dhe informative të pakërkuara, ndalohet shprehimisht. Operatorët e faqes rezervojnë shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të reklamave të pakërkuara, të tilla si posta elektronike të padëshiruara.

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e shtojcave të Facebook (buton Pëlqim): Shtojcat nga rrjeti social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA janë integruar në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i njihni shtojcat e Facebook nga logoja e Facebook ose butoni "Pëlqe" ("Më pëlqen") në faqen tonë. Mund të gjeni një përmbledhje të shtojcave të Facebook këtu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Kur vizitoni faqet tona, krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe serverit të Facebook nëpërmjet shtojcës. Facebook merr informacionin që ju keni vizituar faqen tonë me adresën tuaj IP. Nëse klikoni butonin "Like" në Facebook ndërsa jeni regjistruar në llogarinë tuaj në Facebook, mund të lidhni përmbajtjen e faqeve tona me profilin tuaj në Facebook. Kjo i lejon Facebook-ut të shoqërojë vizitën tuaj në faqen tonë me llogarinë tuaj të përdoruesit. Duam të theksojmë se ne, si ofrues i faqeve, nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara apo mënyrën se si ato përdoren nga Facebook. Mund të gjeni më shumë informacion mbi këtë në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Facebook në http://de-de.facebook.com/policy.php Nëse nuk dëshironi që Facebook të jetë në gjendje t'ia caktojë vizitën tuaj në faqet tona përdoruesit tuaj të Facebook llogari, ju lutemi dilni nga llogaria juaj në Facebook - Llogaria e përdoruesit.

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e Google Analytics: Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analize në internet i ofruar nga Google Inc. ("Google"). Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Sidoqoftë, nëse në këtë faqe interneti aktivizohet anonimizimi i IP-së, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme do të jetë adresa e plotë IP të dërgohet në një server të transferuar nga Google në SHBA dhe të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e sajtit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të shkrihet me të dhëna të tjera të Google. Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur softuerin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë dëshirojmë t'ju theksojmë se në këtë rast, nëse është e mundur, nuk do të jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar plug-in-in e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme dhe instaloni: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e Google +1 Mbledhja dhe zbulimi i informacionit: Mund të përdorni butonin Google +1 për të publikuar informacione në mbarë botën. Ju dhe përdoruesit e tjerë merrni përmbajtje të personalizuar nga Google dhe partnerët tanë nëpërmjet butonit Google +1. Google ruan të dyja informacionet që ju keni vlerësuar me +1 përmbajtjen dhe informacionin në lidhje me faqen që po shikonit kur keni klikuar +1. +1 juaj mund të shfaqet si një njoftim së bashku me emrin dhe foton e profilit tuaj në shërbimet e Google, si p.sh. në rezultatet e kërkimit ose në profilin tuaj të Google, ose gjetkë në faqet e internetit dhe reklamat në internet.
Google regjistron informacione rreth aktiviteteve tuaja +1 për të përmirësuar shërbimet e Google për ju dhe të tjerët. Për të qenë në gjendje të përdorni butonin Google +1, ju nevojitet një profil publik Google i dukshëm globalisht, i cili duhet të përmbajë të paktën emrin e zgjedhur për profilin. Ky emër përdoret në të gjitha shërbimet e Google. Në disa raste, ky emër mund të zëvendësojë gjithashtu një emër tjetër që keni përdorur kur ndani përmbajtje përmes llogarisë tuaj Google. Identiteti i profilit tuaj të Google mund t'u shfaqet përdoruesve që e dinë adresën tuaj të emailit ose kanë informacione të tjera identifikuese për ju.

Përdorimi i informacionit të mbledhur: Përveç qëllimeve të shpjeguara më sipër, informacioni që jepni do të përdoret në përputhje me rregulloret e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Google. Google mund të publikojë statistika të grumbulluara në lidhje me aktivitetin +1 të përdoruesve ose t'ua kalojë ato përdoruesve dhe partnerëve, të tillë si botuesit, reklamuesit ose faqet e internetit të lidhura.

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e Twitter: Funksionet e shërbimit Twitter janë të integruara në faqen tonë të internetit. Këto funksione ofrohen nga Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Duke përdorur Twitter dhe funksionin "Re-Tweet", faqet e internetit që vizitoni lidhen me llogarinë tuaj në Twitter dhe u bëhen të njohura përdoruesve të tjerë. Të dhënat transmetohen gjithashtu në Twitter. Duam të theksojmë se ne si ofrues i faqeve nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara apo mënyrën se si ato përdoren nga Twitter. Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së Twitter në http://twitter.com/privacy. Mund të ndryshoni cilësimet tuaja të privatësisë në Twitter në cilësimet e llogarisë në http://twitter.com/account/settings.

Burimet: eRecht24 Mohim përgjegjësie, deklarata për mbrojtjen e të dhënave në Facebook, deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për Google Analytics, deklaratë për mbrojtjen e të dhënave Google +1, deklaratë për mbrojtjen e të dhënave në Twitter