parti shkumë 

Shkumë deri në tavan në zonën e shkumës. Ndjeni shkumën e butë dhe ndjesi shpimi gjilpërash në lëkurën tuaj.