top of page
Anker 1
Tarifat për
të rinjtë

Youngster *)

Për të gjithë nën 26 vjeç.

Vetëm 9,50 €.

Çdo ditë - në çdo kohë.

E vlefshme për 10 orë.

Nuk ka konsum minimal!

Çdo ditë, gjithashtu
ne cdo kohe!

Për të gjithë nën 36 vjeç.

Vetëm 9,50 €.

E martë ora 12-12

E vlefshme për 10 orë.

Nuk ka konsum minimal!

Për të gjithë nën 29 vjeç.

Hyrja falas.

Çdo të enjte të dytë të muajit nga ora 18:00 deri në mesnatë.

E vlefshme për 10 orë.

12,- pije-mvz

Tarifat e përmendura këtu janë të vlefshme për 10 orë. Nga ora 11 e fillimit vetëm 2.20/orë shtesë. Për këto hyrje duhet të paraqitet një kartë identiteti ose leje drejtimi. Ngjarjet mund të riplanifikohen ose anulohen në ose ditë para festave publike.

*) = Në Frankfurt të gjitha ditët, në Essen jo të dielave dhe për ngjarje të shënuara posaçërisht.

**) = vetëm në Frankfurt

bottom of page