Festa e të rinjve për të gjithë:

Jo në dhe para festave zyrtare, nga ora 10 vetëm 2.20 / orë.

Çdo
e martë

4 hellblau.png

Të gjitha U-30 vetëm 9,50 €

Karte identiteti
e nevojshme

Nuk ka konsum minimal

E vlefshme për 10 orë!